GİZLİLİK POLİTİKASI


GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI:

MERVE NUR FAKI FEEKA DESIGN ŞİRKETİ (“FEEKADESIGN.COM”) OLARAK, KULLANICILARIMIZIN HIZMETLERIMIZDEN GÜVENLI VE EKSIKSIZ ŞEKILDE FAYDALANMINI SAĞLAMAK AMACIYLA SITEMIZI KULLANANYELERIMIZIN GIZLÇILI KIZI. BU DOĞRULTUDA, IŞBU FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI ("POLITIKA"), ÜYELERIMIZIN KIŞISEL VERILERININ 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") ILE TAMAMEN BAULANŞI BIR ŞEKILDE IŞLENMESENDI FEEKADESIGN.COM.COM ÇEREZ POLITIKASI İŞBU POLITIKA'NIN AYRILMAZ PARÇASIDIR.

İŞBU POLITIKA'NIN AMACI, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN IŞLETILMEKTE OLAN WWW.FEEKADESIGN.COM INTERNET SITESI ILE MOBIL UYGULAMANIN (HEPSI BIRLIKTE "PLATFORM" OLARAK ANILACAKTIR) IŞLETILMESI SIRASIPSI SIRASIPSI FEEKADESIGN.COM ILE PAYLAŞILAN VEYA FEEKADESIGN.COM'NIN, VERI SAHIBI'NIN PLATFORM'U KULLANIMI SIRASINDA ÜRETTIĞI KIŞISEL VERILERIN KULLANIMINA ILIŞKIN KOŞUL VE ŞARTLARI TESPIT ETMEKTIR.

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

AŞAĞIDA FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN IŞLENEN VE KANUN UYARINCA KIŞISEL VERI SAYILAN VERILERIN HANGILERİ OLDUĞU SIRALANMIŞTIR. AKSİ AÇIKÇA BELIRTILMEDIKÇE, IŞBU POLİTİKA KAPSAMINDA ARZ EDILEN HÜKÜM VE KOŞULLAR KAPSAMINDA “KIŞISEL VERI” IFADESI AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLERİ KAPSAYACAKTIR.

KIMLIK BİLGİSİ
İLETIŞIM BİLGİSİ
KULLANICI BİLGİSİ
KULLANICI İŞLEM BİLGİSİ
İŞLEM GÜVENLIĞI BİLGİSİ
FİNANSAL BİLGİ
PAZARLAMA BİLGİSİ
TALEP / ŞIKAYET YÖNETİM BİLGİSİ

Kişisel VERILERIN korunmasi KANUNU'NUN 3. BU VERILERE İlişkin İşleme Faaliyetleri IŞBU POLITIKA HÜKÜMLERI ILE BAĞLI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞTIRECEKTIR VE 7. MADDELERİ DAIRESINCE, GERI DÖNDÜRÜLEMEYECEK sekilde ANONİM HALE GETİRİLEN Veriler, ANILAN KANUN HÜKÜMLERI UYARINCA Kişisel VERİ OLARAK KABUL EDILMEYECEK VE.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

FEEKADESIGN.COM, VERİ SAHIBI Tarafından SAĞLANAN Kişisel VERILERI, üyelik Kaydı HESABININ OLUŞTURULMASI BUNA İlişkin KAYITLARIN tutulması, VERİ SAHIBI'NIN PLATFORMU uzerinden SAĞLANAN HIZMETLERDEN FAYDALANDIRILMASI SİSTEM HATALARININ TESPİT EDILEREK PERFORMANS TAKIBININ YAPILMASI PLATFORM'UN IŞLEYIŞININ IYILEŞTIRILMESI BAKIM DESTEK HİZMETLERİ ILE VE, STI VE yedekleme HIZMETLERININ SUNULMASI AMAÇLARI DAHİL OLMAK Üzere FEEKADESIGN.COM Tarafından Sunulan ÜRÜN IHTIYAÇLARINA GÖRE ÖZELLEŞTIRILEREK ILGILI KIŞILERE ÖNERILMESI TANITILMASI STI HIZMETLERDEN ILGILI Kisileri FAYDALANDIRMAK İçin Gerekli Çalışmaların Ş Birimleri Tarafından YAPILMASI ILGILI Ş SÜREÇLERININ YÜRÜTÜLMESI ILE BU ÜRÜN VE HIZMETLERIN ILGILI KİŞİLERİN beğeni, KULLANIM ALIŞKANLIKLARI STI IÇIN GEREKLI OLAN AKTIVITELERIN PLANLANMASI VE ICRASI, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TICARI FAALIYETLERIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN ILGILI IŞ BIRIMLERI TARAFINDAN GEREKLI ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BUNÜÇLER GEREKLI ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BUNÜÇLER MESI, FEEKADESIGN.COM VE IŞ ILIŞKISI IÇERISINDE BULUNDUĞU KIŞILERIN HUKUKI, TEKNIK VE TICARI-IŞ GÜVENLIĞININ TEMINI ILE FEEKADESIGN.COM'NIN TICECARI VE / VEYA IŞ STRATEJILERININ PLANLANLANMASI VEYA IŞ STRATEJILERININ PANLANLANMASI VEYA IŞ.


VERİ SAHİPLERİNİN AÇIK RIZASI DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEK KIŞISEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

VERI SAHIBI'NIN AÇIK RIZASI KAPSAMINDA, FEEKADESIGN.COM, VERI SAHIPLERI'NIN PLATFORM ÜZERINDEKI HAREKETLERINI TAKIP EDEREK KULLANICI DENEYIMININ ARTIRILMASI, ISTATISTIK OLUŞTURULMASI, PROFILLEME YAPILMASI VE VERI SAHİBİ OLUŞTURULMASI, PROFILLEME YAPILMASI, DOĞRUDAN PAZARLAMA VE ÖNERİ ILETILMESI VE BU KAPSAMDA ELDE EDILEN VERILERIN HER TÜRLÜ REKLAM VE MATERYAL IÇERIĞINDE KULLANILMASI AMACIYLA VERI IŞLEYEBILECEK VE AŞAĞIDA ANILAN TARAFLARLA BU VERILERI PAYLAŞABILECEKTIR.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

FEEKADESIGN.COM, VERİ SAHIBI'NE AIT Kişisel VERILERI BU Kişisel VERILERI KULLANILARAK ELDE Ettiği YENİ VERILERI, IŞBU Gizlilik Politikası ILE BELIRLENEN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTIRILEBILMESI ıcın FEEKADESIGN.COM'NIN HIZMETLERINDEN FAYDALANDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE, SÖZ KONUSU HIZMETLERIN Temini AMACIYLA SINIRLI OLMAK uzere AKTARILABILECEKTIR VE. FEEKADESIGN.COM, VERİ SAHIBI DENEYIMININ GELIŞTIRILMESI (İyileştirme Kişiselleştirme Dahil VE), VERİ SAHIBI'NIN GÜVENLIĞINI SAĞLAMAK, hileli YA DA izinsiz KULLANIMLARI TESPİT ETMEK, Operasyonel değerlendirme ARAŞTIRILMASI, PLATFORM Hizmetlerine İlişkin HATALARIN GIDERILMESI IŞBU gizlilik POLITIKASI'NDA YER ALAN AMAÇLARDAN HERHANGİ birisini VE . GERÇEKLEŞTIREBILMEK IÇIN SMS GÖNDERIMI YAPANLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE DIŞ KAYNAK HIZMET SAĞLAYICILARI, BARINDIRMA HIZMET SAĞLAYICILARI (HOSTING SERVISLERI), HUKUK BÜROLARI, ARAŞTIRMA ŞIRKETLERI, ÇAĞLAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KIŞISEL VERILER, PLATFORM ÜZERINDEN VE ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANMAKTADIR. YUKARIDA BELIRTILEN HUKUKI SEBEPLERLE TOPLANAN KIŞISEL VERILER 6698 SAYILI KANUN'UN 5. VE 6. MADDELERINDE VE BU GIZLILIK POLITIKASI'NDA BELIRTILEN AMAÇLARLA IŞLENEBILMEKTE VE AKTARILABILMEKTEDIR.

KİŞİSEL VERİ ŞAHİBİNİN HAKLARI

KANUN'UN 11. MADDESI UYARINCA VERI ŞAHİPLERİ,

KENDİLERİ ILE ILGILI KIŞISEL VERI IŞLENIP IŞLENMEDIĞINI ÖĞRENME, KIŞISEL VERILERİ IŞLENMIŞSE BUNA ILIŞKIN BİLGİ TALEP ETME,

KIŞISEL VERILERIN IŞLENME AMACINI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME, YURT IÇINDE VEYA YURT DIŞINDA KIŞISEL VERİLERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERİ BİLME,

KIŞISEL VERILERIN EKSIK VEYA YANLIŞ IŞLENMIŞ OLMASI HALINDE BUNLARIN DÜZELTILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

KANUN VE ILGILI DIĞER KANUN HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK IŞLENMIŞ OLMASINA RAĞMEN, IŞLENMESINI GEREKTIREN SEBEPLERIN ORTADAN KALKMASI HALINDE KIŞISEL VERILERIN SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME VE BUŞLENMESİNİ

İŞLENEN VERILERIN MÜNHASIRAN OTOMATIK SISTEMLER VASITASIYLA ANALIZ EDILMESI SURETIYLE KIŞININ KENDISI ALEYHINE BIR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA İTİRAZ ETME VE KIŞISEL VERILERIN KANUNA AYŞKIRI OĞRARI ZEYTİNİ

SÖZ KONUSU HAKLARIN KULLANIMINA ILIŞKIN TALEPLER, KIŞISEL VERI SAHIPLERI TARAFINDAN WWW.FEEKADESIGN.COM ADRESINDE YER ALAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN HAZIRLANEN KIŞISEL VERILERIN KIRMIZI KIŞISEL VERILERIN İŞLENMES FEEKADESIGN.COM, SÖZ KONUSU TALEPLERI OTUZ GÜN IÇERISINDE SONUÇLANDIRACAKTIR. FEEKADESIGN.COM'NIN TALEPLERE ILIŞKIN OLARAK KIŞISEL VERILERI KORUMA KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN (VARSA) SET TARIFESI ÜZERINDEN içindeET TALEP ETME HAKKI SAKLIDIR.

ÇEREZ POLİTİKASI:

MERVE NUR FAKI FEEKA DESIGN ŞİRKETİ ("FEEKADESIGN.COM") OLARAK, KULLANICILARIMIZIN HIZMETLERIMIZDEN GÜVENLI VE EKSIKSIZ ŞEKILDE FAYDALANMINI SAĞLAMAK AMACIYLA SITEMIZI KULLANAN KIŞILERIN GIZLÇILI KIZI.

Cogu WEB sitesinde OLDUĞU GIBI, FEEKADESIGN.COM.COM ( “Site”) ILE MOBIL Uygulamanın en (Hepsi Birlikte “platform” OLARAK ANILACAKTIR) ZIYARETÇILERE Kişisel İçerik Ziyaretçi KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI takip etmek AMACIYLA ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR VE REKLAMLAR göstermek, site içinde analitik Faaliyetler GERÇEKLEŞTIRMEK VE.

İŞBU ÇEREZ POLITAKASI FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI'NIN AYRILMAZ BIR PARÇASIDIR.

FEEKADESIGN.COM, BU ÇEREZ POLITIKASI'NI (“POLITIKA”) SITE'DE HANGI ÇEREZLERIN KULLANILDIĞINI VE KULLANICILARIN BU KONUDAKI TERCIHLERINI NASIL YÖNETEBILECEĞINI AÇIKLAMAK AMACIYLA HAZIRLAMIŞTIR. FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ILIŞKIN DAHA DETAYLI BILGI IÇIN FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI'NI INCELEMENIZI TAVSIYE EDERIZ.

ÇEREZ (“KURABİYE”) NEDİR?

ÇEREZLER, ZIYARET ETTIĞINIZ INTERNET SITELERİ TARAFINDAN TARAYICILAR ARACILIĞIYLA CIHAZINIZA VEYA AĞ SUNUCUSUNA DEPOLANAN KÜÇÜK METIN DOSYALARIDIR. ÇEREZLER, ZIYARET ETTIĞINIZ WEB SITESIYLE ILIŞKILI SUNUCULAR TARAFINDAN OLUŞTURULURLAR. BÖYLELIKLE ZIYARETÇI AYNI SITEYI ZIYARET ETTIĞINDE SUNUCU BUNU ANLAYABILIR.

ÇEREZLER, ZIYARETÇILERE ILIŞKIN ISIM, CINSIYET VEYA ADRES GIBI KIŞISEL VERILERI IÇERMEZLER. ÇEREZLER KONUSUNDA DAHA DETAYLI BILGI IÇIN WWW.ABOUTCOOKIES.ORG VE WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG ADRESLERINI ZIYARET EDEBILIRISINIZ.

HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

ÇEREZLER, SAHİPLERİ, KULLANIM ÖMÜRLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI AÇISINDA KATEGORİZE EDİLEBİLİR:

ÇEREZİ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE, PLATFORM ÇEREZLERİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR. PLATFORM ÇEREZLERİ, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN OLUŞTURULURKEN, ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERINI FEEKADESIGN.COM ILE IŞ BİRLİKTELIĞI OLAN FARKLI FIRMALAR YÖNETMEKTEDİR.

AKTIF OLDUĞU SÜREYE GÖRE, OTURUM ÇEREZLERI VE KALICI ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR. OTURUM ÇEREZLERI ZIYARETÇININ PLATFORM'U TERK ETMESIYLE BIRLIKTE SILINIRKEN, KALICI ÇEREZLER ISE KULLANIM ALANINA BAĞLI OLARAK ÇEŞITLI SÜRELERLE ZIYARETÇILERIN CIHAZLARINDA KALABILMEKTEDIR.

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE, PLATFORM'DA TEKNIK ÇEREZLER, DOĞRULAMA ÇEREZLERI, HEDEFLEME / REKLAM ÇEREZLERI, KIŞISELLEŞTIRME ÇEREZLERI VE ANALITIK ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR.

NEDEN ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

PLATFORM'DA, ÇEREZLER AŞAĞIDAKI AMAÇLAR KAPSAMINDA KULLANILMAKTADIR:

PLATFORM'UN ÇALIŞMASI IÇIN GEREKLI TEMEL FONKSIYONLARI GERÇEKLEŞTIRMEK. ÖRNEĞIN, FEEKADESIGN.COM ÜYELERININ, ÜRÜN SEPETINDEKI ÜRÜNLERIN ZIYARETLERI SÜRESINCE KAYBOLMAMASI. OTURUM AÇAN ÜYELERİN PLATFORM'DA FARKLI SAYFALARI ZİYARET EDERKEN TEKRAR ŞIFRE GİRMELERİN GEREK KALMAMASI.

PLATFORM'U ANALIZ ETMEK VE PLATFORM'UN PERFORMANSINI ARTTIRMAK. ÖRNEĞIN, PLATFORM'UN ÜZERINDE ÇALIŞTIĞI FARKLI SUNUCULARIN ENTEGRASYONU, PLATFORM'U ZIYARET EDENLERIN SAYISININ TESPIT EDILMESI VE BUNA GÖRE PERFORMANS AYARLARININ YAPILMASI YA DA ZIYARETÇILERIN ARADLARIK.

PLATFORM'UN IŞLEVSELLIĞINI ARTTIRMAK VE KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAK. ÖRNEĞIN, PLATFORM ÜZERINDEN ÜÇÜNCÜ TARAF SOSYAL MEDYA MECRALARINA PAYLAŞIMDA BULUNMAK, PLATFORM'U ZIYARET EDEN ZIYARETÇININ DAHA SONRAKI ZIYARETINDE KULLANICI ADI BILGISININ YA DA ARAMA SORGULARIN

KIŞISELLEŞTIRME, HEDEFLEME VE REKLAMCILIK FAALIYETI GERÇEKLEŞTIRMEK. ÖRNEĞIN, ZİYARETÇILERIN GÖRÜNTÜLEDIKLERİ SAYFA VE ÜRÜNLER ÜZERINDEN ZİYARETÇILERIN ILGI ALANLARIYLA BAĞLANTILI REKLAM GÖSTERILMESI.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?

FEEKADESIGN.COM, KULLANICILARIN KENDILERINE AIT KIŞISEL VERILER ÜZERINDEKI TERCIHLERINI KULLANABILMELERINI SON DERECE ÖNEMSEMEKTEDIR. BUNUNLA BIRLIKTE, SITE'NIN ÇALIŞMASI IÇIN ZORUNLU OLAN BAZI ÇEREZLER KONUSUNDA TERCIH YÖNETIMI MÜMKÜN OLMAMAKTADIR. AYRICA BAZI ÇEREZLERIN KAPATILMASI HALINDE SİTESİ'NİN ÇEŞİTLİ FONKSIYONLARININ ÇALIŞMAYABILECEĞINI HATIRLATMA İSTERİZ.

PLATFORM'DA KULLANILAN ÇEREZLERE DAIR TERCIHLERIN NE ŞEKILDE YÖNETEBILECEĞINE DAIR BILGILER AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

ZIYARETÇILER, PLATFORM'U GÖRÜNTÜLEDIKLERI TARAYICI AYARLARINI DEĞIŞTIREREK ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERINI KIŞISELLEŞTIRME İMKANINA SAHİPTİR. EĞER KULLANILMAKTA OLAN TARAYICI BU IMKÂNI SUNMAKTAYSA, TARAYICI AYARLARI ÜZERINDEN ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERI DEĞIŞTIRMEK MÜMKÜNDÜR. BÖYLELIKLE, TARAYICININ SUNMUŞ OLDUĞU İMKANLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBILMEKLE BIRLIKTE, VERI SAHIPLERININ ÇEREZLERIN DA KULLANILMASINI ENGELLEME, ÇEREZ KULLANILMADAN ÖNCE UYARI ALMAYI TERCIH ETME VEYA SADECE BÖYMADAN ÖNCE UYARI ALMAYI TERCIH ETME VEYA SADECE BÖYLÜ BU KONUDAKI TERCIHLER KULLANILAN TARAYICIYA GÖRE DEĞIŞIKLIK GÖSTERMEKLE BIRLIKTE GENEL AÇIKLAMAYA HTTPS://WWW.ABOUTCOOKIES.ORG/ ADRESINDEN ULAŞMAK MÜMKÜNDÜR. ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERIN, ZIYARETÇININ PLATFORM'A ERIŞIM SAĞLADIĞI HER BIR CIHAZ ÖZELINDE AYRI AYRI YAPILMASI GEREKEBILECEKTIR.

BIRÇOK FIRMANIN REKLAM FAALIYETLERI IÇIN KULLANDIĞI ÇEREZLER BAKIMINDAN TERCIHLER ONLINE SEÇENEKLERİNİZ ÜZERINDEN YÖNETILEBILIR.

MOBIL CIHAZLAR ÜZERINDEN ÇEREZLERİ YÖNETMEK IÇIN MOBIL CIHAZA AIT AYARLAR MENÜSÜ KULLANILABİLİR.

HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ?

6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU'NUN 11. MADDESI UYARINCA ZIYARETÇILER, FEEKADESIGN.COM'A BAŞVURARAK, KENDILERIYLE ILGILI,

KIŞISEL VERİ IŞLENIP IŞLENMEDIĞINI ÖĞRENME,
KIŞISEL VERILERI IŞLENMIŞSE BUNA ILIŞKIN BİLGI TALEP ETME,
KIŞISEL VERILERIN IŞLENME AMACINI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME,

YURT IÇINDE VEYA YURT DIŞINDA KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERI BİLME,

KIŞISEL VERILERIN EKSIK VEYA YANLIŞ IŞLENMIŞ OLMASI HÂLINDE BUNLARIN DÜZELTILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

KANUN VE ILGILI DIĞER KANUN HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK IŞLENMIŞ OLMASINA RAĞMEN, IŞLENMESINI GEREKTIREN SEBEPLERIN ORTADAN KALKMASI HÂLINDE KIŞISEL VERILERIN SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME VE BUŞLENMESİNİ

İŞLENEN VERILERIN MÜNHASIRAN OTOMATIK SISTEMLER VASITASIYLA ANALIZ EDILMESI SURETIYLE KIŞININ KENDISI ALEYHINE BIR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA İTİRAZ ETME,

KİŞİSEL VERİLERİNİN KANUNA AYKIRI OLARAK IŞLENMESI SEBEBIYLE ZARARA UĞRAMASI HÂLINDE ZAARIN GIDERILMESINI TALEP ETME

HAKLARINA ŞAHİPTİR

. TALEPLERE ILIŞKIN OLARAK HERHANGI BIR SERET TALEP EDILMEMESI ESAS OLMAKLA BIRLIKTE, FEEKADESIGN.COM, KIŞISEL VERILERI KORUMA KURULU TARAFINDAN BELIRLEN BABET TARIFESI ÜZERINDENET TALEP ETMEAR HAKKINI SAKLI TUT.

RIZA VE GIZLILIK POLITIKASI'NDAKI DEĞIŞIKLIKLER

FEEKADESIGN.COM, GIZLILIK POLITIKASI (“POLITIKA”) ILE KULLANICILARINA ÇEREZ KULLANIMININ KAPSAMI VE AMAÇLARI HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA SUNMAYI VE ÇEREZ TERCIHLERI KONUSUNDA KULLANICILARINI BILGILENDIRMEYI HEDEFLEMIŞTIR. BU BAKIMDAN, PLATFORM'DA YER ALAN ÇEREZ BILGILENDIRME UYARISININ KAPATILMASI VE SITE'NIN KULLANILMAYA DEVAM EDILMESI HALINDE ÇEREZ KULLANIMINA RIZA VERILDIĞI KABUL EDILMEKTEDIR. KULLANICILARIN ÇEREZ TERCIHLERINI DEĞIŞTIRME IMKÂNI HER ZAMAN SAKLIDIR.

FEEKADESIGN.COM, POLITIKA HÜKÜMLERINI DILEDIĞI ZAMAN DEĞIŞTIREBILIR. GÜNCEL POLITIKA PLATFORM'DA YAYINLANDIĞI TARIHTE YÜRÜRLÜK KAZANIR.